Standard plemene

Rhodéský ridgeback je momentálně jediným uznaným plemenem, pocházejícím z jižní Afriky. Rhodeský Ridgeback by měl být ztělesněním vyváženého, silného, svalnatého, obratného a aktivního psa, symetrického z profilu a při střední rychlosti maximálně vytrvalého. Hlavní pozornost je
věnována pohyblivosti, eleganci a funkčnímu zdraví bez jakékoliv tendence k masivnímu zjevu.


 
Krátký historický přehled
Rhodéský ridgeback je momentálně jediným uznaným plemenem, pocházejícím z jižní Afriky. Jeho předky lze zpětně vysledovat až do Kapské kolonie, kde se křížil se psy raných průkopníků i s polodomestikovanými psy Hotentotů, kteří měli zpětný pruh na hřbetě. Lovil většinou ve skupině dvou až tří psů a jeho původní úlohou bylo vystopovat lvy a s velkou šikovností je udržet na místě až do příchodu lovců. Originální standard vypracovaný v roce 1922 F. R. Barnesem v Bulawayu v Rhodesii, vycházel ze standardu dalmatina a v roce 1926 jej uznal Kennel Union Jižní Afriky.

Povaha a využití
Rhodéský ridgeback je pes všestranného použití, původně chovaný jako lovecký a hlídací. Lze jej například použít k výcviku zkoušek loveckých, záchranářských, výjimečně klidné jedince v kanisterapii, či jako psy vodící. Ze sportovních aktivit miluje zvláště terenní dostihy coursing, agility, či canicross.
Rhodéský ridgeback je spolehlivý, odvážný, vytrvalý a má bleskové reakce. Není to ale pes, který se bezhlavě vrhá do nebezpečí, on se mu dokonce snaží vyhnout. Většinou správně odhadne situaci a samostatně jedná. K cizím je nedůvěřivý, ale není agresívní ani bojácný. Jeho inteligence je pozoruhodná, má však nezávislého ducha. Bude vždy váš přítel, ale nikdy otrok, na to je příliš hrdý. Je společenský, svou rodinu miluje, dospívá později. Je to pes smečkový a rodina mu tuto smečku nahrazuje. Potřebuje mít s ní stálý kontakt, trvalé držení v kotci je zcela nevhodné! Výchova vždy musí být důsledná, ale laskavá, neboť tvrdý výcvik je u něj zcela s scestný. Pro ridgebacka je také typická velice dobrá paměť. Pokud s ridgebackem jednáte slušně, zapamatuje si to na celý zbytek života. Totéž se ale stane i tehdy, jednáte-li s ním špatně. Ovšem tentokrát to bude k vaší škodě. A těmito slovy lze celkem dobře shrnout charakter rhodéského ridgebacka.

Celkový vzhled
Rhodeský Ridgeback by měl být ztělesněním vyváženého, silného, svalnatého, obratného a aktivního psa, symetrického z profilu a při střední rychlosti maximálně vytrvalého. Hlavní pozornost je věnována pohyblivosti, eleganci a funkčnímu zdraví bez jakékoliv tendence k masivnímu zjevu.

Zvláštností plemene je zpětný pruh na hřbetě (ridge), který vzniká tím, že srst v něm roste v opačném směru než na zbytku těla. Ridge je charakteristickým znakem plemene. Pruh srsti musí být jasně ohraničený, symetrický a zužující se směrem k bedrům. Musí začínat hned za lopatkami a pokračovat ke kyčlím. Musí obsahovat pouze dva víry/korunky - identické a navzájem proti sobě ležící. Spodní okraje vírů/korunek nesmí přesahovat níže než do jedné třetiny délky ridge. Dobrá průměrná šířka ridge je 5 cm.

Nejčastějších tvarů korektních ridge

Nejčastějších tvary nekorektních ridge

Hlava

Mozkovna
Lebka Měla by být středně dlouhá (šířka mezi ušima, vzdálenost od týlního hrbolu ke stopu a od stopu ke špičce nosu by měly být stejné), plochá a široká mezi ušima, při uvolnění se na hlavě netvoří vrásky.
Stop   Měl by být dobře vyznačený, profil nesmí probíhat v přímce od týlního hrbolu až po špičku nosu.
   
Obličejová část
Nos   Nos by měl být černý nebo hnědý. Černému nosu by měly odpovídat tmavé oči, hnědému jantarové.
Čenich   Měl by být dlouhý, hluboký a silný.
Pysky   Měly by být napjaté a přiléhat k čelistem.
Čelisti a zuby   Silné čelisti s perfektně sevřeným a úplným nůžkovým skusem. To znamená, že horní řezáky těsně přesahují spodní a stojí kolmo v čelisti. Zuby musí být dobře vyvinuté, zvláště špičáky.
Líce   Líce by měly být štíhlé.
Oči   Měly by být mírně daleko od sebe posazené, kulaté, jasně a zářivé, s inteligentním výrazem. Jejich barva by měla harmonovat s barvou srsti.
Uši   Měly by být poměrně vysoko nasazené, středně velké, u kořene široké a zužující se směrem k zakulacenému zakončení. Měly by být nesené přiléhající k hlavě.
Krk   Měl by být poměrně dlouhý, silný a bez volné kůže.
Tělo
Hřbet   Silný.
Bedra   Silná, svalnatá a lehce klenutá.
Hruď   Neměla by být příliš široká, ale velmi hluboká a prostorná, nejhlubší bod hrudní kosti by měl ležet ve výšce lokte.
Předhrudí   Při pohledu ze strany by mělo být patrné.
Žebra   Mírně klenutá, nikdy sudovitá.
Ocas   U nasazení silný, směrem ke špičce se pomalu zužující, ne hrubý. Středně dlouhý, ani příliš vysoko, ani příliš hluboko nasazený, nesený mírně zahnutý, ale nikdy zatočený.
Končetiny
Hrudní končetiny   Měly by být úplně rovné, silné a se silnými kostmi, lokty by měly přiléhat k trupu. Při pohledu ze strany by měla být hrudní končetina širší než při pohledu zepředu. Silné zápěstní klouby, zápěstí mírně šikmo postavená.
Plece   Lopatky by měly být uloženy šikmo a měly by se jasně rýsovat. Jsou svalnaté a dávající tušit velkou rychlost.
   
Pánevní končetiny   Osvalení pánevních končetin by mělo být štíhlé, kolena dobře úhlená, nárt krátký.
   
Tlapky   Kulaté s těsně k sobě přiléhajícími a dobře klenutými polštářky.
 

 

Chůze
Prostorná, volná a čilá.
 

Srst

Měla by být krátká a hustá, hladká a lesklá, avšak ani jako vlněná, ani hedvábná.
 

Barva

Světle pšeničné až červeně pšeničné. Trocha bílé barvy na hrudi a na prstech je přípustná, rozsáhlejší bílé osrstění ať už zde, na břichu nebo nad prsty je nežádoucí. Tmavý čenich a uši jsou přípustné, příliš mnoho černé srsti po těle je nežádoucí.
 

Výška

Psi

63cm (25ins) do 69cm (27ins)

Feny

61cm (24ins) do 66cm (26ins)

 

Váha

Psi

36.5kg (80lbs)

Feny

32 kg (70lbs)

 

Vady

Každá odchylka od výše uvedených bodů by měla být považována za chybu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchýlení. Psi musí mít zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku. Barva srsti bývá na šíji, za lopatkami a na hýždích světlejší.

 

Klasifikace FCI

Skupina 6 - honiči, barváři a příbuzná plemena, sekce 3 - příbuzná plemena, bez zkoušky z výkonu